Một nhà nghiên cứu chuyên nghiệp với cacbonat canx

|10 năm chứng kiến sự xuất sắc nhất chất lượng ch

Ngành công nghiệp liên quan.

5 năm nhựa kỹ thuật tương lai phát triển mạnh.

Văn bản:[Lớn.][Trong][Nhỏ.] 2009-10-12    Số lần duyệt:299    

Frost&Sullivan gần đây của Công ty tư vấn công bố một bản báo cáo cho biết dự kiến đến 2013 nhựa kỹ thuật Trung Quốc nhìn chung thị trường sẽ đạt tốc độ tăng trưởng của năm 10.2%, lần nhu cầu sẽ gần 300 triệu tấn.Tốc độ tăng trưởng là lược nhanh, tương lai của 11.2% 5 năm giữ tỷ lệ tăng trưởng khoảng năm 2013, 115.6 triệu đô - la.Yếu tố chính đẩy bao gồm ô tô, thiết bị điện và điện tử phát triển ngành công nghiệp vững vàng, và ứng dụng công nghệ và sự cải tiến.Báo cáo cũng chỉ ra rằng Trung Quốc sẽ kích thích sản xuất thấp chi phí cho dự án đầu tư sản xuất nhựa.Báo cáo cũng nói với các loại khác nhau của 5 năm triển vọng phát triển trong tương lai của nhựa đã tiến hành dự đoán.
5 năm thị trường tương lai, nylon sẽ khôi phục tăng trưởng cao hơn 16%, để kết thúc tình hình tăng trưởng chậm lại của năm 2006.Nhưng phải báo cáo đánh giá nylon và lợi nhuận đang teo nhỏ.Tái tạo nylon, kim loại và sử dụng vật liệu polyme khác thay thế của nó phát triển sản xuất phải sốc.
Polycacbonat chợ kéo dài từ năm 2005 thấp từ chứng minh, chủ yếu là vì trung tâm này tăng giá.Các khách hàng một cách đổi lấy xuống, chọn theo nhu cầu thực tế thực hiện mua.Báo cáo cũng sẽ thiếu công nghệ cốt lõi của Trung Quốc sản xuất các đĩa DVD cho một hạng thị trường hạn chế yếu tố nổi bật.Trong tương lai thị trường sản xuất polycacbonat vài năm, trong năm có thể đạt tăng trưởng trong năm tăng trưởng sẽ lớn 9%, 5%.


  Năm 2006 và bán hàng tăng trưởng âm tụ formaldehyde, mặc dù nó vẫn đang gia tăng sản lượng và giá cả có chút thư giãn.Báo cáo dự đoán tương lai một thời gian nên thị trường sẽ lấy năm tốc độ tăng trưởng hàng năm trên 5%.
Chiếc xe nhanh chóng phát triển lĩnh vực thúc đẩy. Với nhóm Butylene glycol ester (PBT) phát triển mạnh trong sản xuất và bán chạy. Trên đều sẽ có tăng trưởng gần 5%.
Và lợi nhuận cao polystyrene ether thị trường đang thu hút nhiều doanh nghiệp của doanh nghiệp địa phương vào thành phố, bao gồm cả Trung Quốc và Công ty đa quốc gia.Đến năm 2013, dự kiến nên thị trường năm biên độ tăng trưởng sẽ giữ ở 10.7%.
Báo cáo cũng nhấn mạnh Trung Quốc doanh nghiệp địa phương và quốc tế ở thị trường tỷ lệ sở hữu của nhà cung cấp trên không cân bằng.Ở trong nước, có hơn một nửa của nhựa kỹ thuật bán hàng đa quốc gia khổng lồ từ lớn, như Foundation Innovation nhựa (Original GE nhựa Group), DuPont, báu vật lý kỹ thuật, Mitsubishi nhựa, Bayer,, BASF và, thị trường cạnh tranh quyết liệt.


返回上一步
打印此页
[Tiến lên.]

Trang nhất

Sản phẩm

Thiết bị

Khách hàng.

Về chúng ta.

Thông tin.

Liên lạc với

Online trực điện thoại

tư vấn

Dịch vụ

Điện thoại tư vấn:
+86-400-181-8882

Hãy quét mã hai chiều
Mở trạm điện thoại.