Một nhà nghiên cứu chuyên nghiệp với cacbonat canx

|10 năm chứng kiến sự xuất sắc nhất chất lượng ch

Ngành công nghiệp liên quan.

Kích hoạt cacbonat canxi (CaCO3) để thử nghiệm phương pháp

Văn bản:[Lớn.][Trong][Nhỏ.] 2017-10-12    Số lần duyệt:314    

Hiện nay, CaCO3 hạt tốt vì nó được ứng dụng rộng rãi đến hiệu suất nạp thêm gột liệu, nhựa, giấy. Nhiều ngành công nghiệp hoá chất khi khác, phạm vi áp dụng rộng rãi.Ứng dụng công nghệ chế biến theo nó và những dịp khác nhau, có thể chia làm bề mặt thay đổi về tình dục và tình dục không thay đổi CaCO3.Bề mặt thay đổi của tình dục CaCO3 chưng cất nước dễ hình thành các hạt ở trạng thái ổn định đồng nhất phân tán, sử dụng laser kích thước đo được trực tiếp cho đường kính của nó.Và bề mặt chưa chỉnh sửa của CaCO3 tắc hoặc, sự phân tán của thí nghiệm nghiên cứu dữ liệu như sau:

 Kiểm tra kết luận:
  1, chỉnh sửa CaCO3 has strongly chất kị nước, Nhơn không chất phân tán trong tình trạng không thể kiểm tra.
    2, vì chất hoạt động bề mặt của nước tham gia và làm giảm sức căng bề mặt, nó cùng rượu làm phương tiện tương tự giải tán khi có kết quả kiểm tra.Hai phương pháp trong.
    3, do chất hoạt động bề mặt tham gia phỏng dễ ảnh hưởng tới kết quả kiểm tra, nên nước khi làm phương tiện thử áp dụng, rượu và dùng làm phương tiện phân tán khi, động tĩnh.
    4 cồn, dùng làm phương tiện khi cộng thêm chất điện phân loại chất phân tán và không kết quả thử nghiệm khác không rõ ràng, Nhơn khi không thêm chất phân tán.返回上一步
打印此页
[Tiến lên.]

Trang nhất

Sản phẩm

Thiết bị

Khách hàng.

Về chúng ta.

Thông tin.

Liên lạc với

Online trực điện thoại

tư vấn

Dịch vụ

Điện thoại tư vấn:
+86-400-181-8882

Hãy quét mã hai chiều
Mở trạm điện thoại.