Một nhà nghiên cứu chuyên nghiệp với cacbonat canx

|10 năm chứng kiến sự xuất sắc nhất chất lượng ch

Công ty năng động

Chúc mừng, công ty công nghệ mới Tong lưu tổng là An Huy, bột nguyên liệu tiêu chuẩn hóa cơ phó tổng thư ký Ủy ban kỹ thuật.

Văn bản:[Lớn.][Trong][Nhỏ.] 2016-11-11    Số lần duyệt:307    

Tháng 10 năm 2016, vật liệu mới công nghệ mới anhuiensis tong công ty TNHH công nghệ đồng chí bị An Huy nguyên liệu bột cơ quan Ủy ban kỹ thuật tiêu chuẩn hóa thuê làm Phó Tổng Thư ký.Vật liệu mới công nghệ mới anhuiensis Tong tất cả nhân viên của Công ty TNHH cho ông nhiệt liệt chúc mừng và tự hào.

返回上一步
打印此页
[Tiến lên.]

Trang nhất

Sản phẩm

Thiết bị

Khách hàng.

Về chúng ta.

Thông tin.

Liên lạc với

Online trực điện thoại

tư vấn

Dịch vụ

Điện thoại tư vấn:
+86-400-181-8882

Hãy quét mã hai chiều
Mở trạm điện thoại.